Leden informatie

Activiteitenplanning 2023

Contributie

De contributie wordt middels automatische incasso geïnd. Wij verzoeken onze leden (of haar vertegenwoordigers) hiervoor een machtiging af te geven. De contributie wordt maandelijks via de incasso bij de leden geïnd.

Kampgeld

De kampgelden worden in de maand mei via de incasso bij de leden geïnd.

.

Installeren

Om een echte scout te worden, moet ieder lid geïnstalleerd worden. Na ongeveer twee maanden als nieuweling binnen de speltak te hebben rondgelopen, volgt de installatie. Deze installatie houdt in dat je kind officieel tot onze groep en de landelijke scoutingorganisatie gaat behoren. Deze organisatie behoort weer tot de wereldorganisatie van scouting. Bovendien mag na de installatie het volledige uniform gedragen worden dat behoord bij de speltak waar je kind lid van is.

De procedure bij de installatie is als volgt: De datum van de installatie wordt door de leiding van de speltak doorgegeven en daarbij ben je van harte welkom.

Voor aanvang van de installatie dien jezelf een uniformblouse aan te schaffen voor je kind. Deze kun je kopen bij de Scoutshop. Over de Scoutshop vind je onderaan in de website een link. Soms zijn er gebruikte blouses te koop bij onze groep. Informeer daarvoor bij de stafleden van je zoon of dochter. De broek moet een blauwe spijkerbroek zijn. Tevens hoort bij het uniform een groepsdas. De groepsdas en dasring dien je ook zelf te kopen. Dit kan via het stafteam.

Uw kind komt op de dag van de installatie binnen met een kale uniformblouse. Onder toeziend oog van alle speltakleden en de leiding moet de voor de speltak geledende wet/belofte opgezegd worden. Na het opzeggen van de wet/belofte is het officiële gedeelte van de installatie voltooid en begint de aankleding van het uniform. Voor de ouders betekent dit wat naaiwerk. Hoe ik ‘t doe? Textiellijm. 

.

Kampen & weekenden

Het zomerkamp is het evenement van het jaar. Meestal in de eerste of tweede week (per speltak wisselend) van de grote vakantie wordt het zomerkamp gehouden. Schrijf de zomerkampweek aan het begin van het nieuwe jaar vast in je agenda!

Voor de meeste speltakken is het zomerkamp een hele week (van zaterdag tot zaterdag), behalve voor de Bevers (3 dagen) en de Sherows en Pivo’s (2 weken).

De zomerkampen worden meestal in een bepaald thema gegoten. Voorgaande jaren hebben we zomerkampen gekend met thema’s zoals Piraten, Tour of Duty, Circus, Oertijd en Dick van Toor Studios. De meeste kinderen komen moe maar voldaan terug van zomerkamp, vol met enthousiaste verhalen. Ook degenen die volgens ouders (of zichzelf) met heimwee te kampen zouden krijgen.

Van 27 december 10.00 uur t/m 31 december 12.00 uur wordt er jaarlijks een winterkamp gehouden op onze blokhutten. Dit kamp is voor alle leden vanaf de leeftijd van Verkenners/Padvindsters. Voor de meeste afdelingen houdt dit in dat zij een leuk en gevarieerd programma voorgeschoteld krijgen.

Voor de Verkenners/Padvindsters bestaat er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het insignekamp voor Houtvester. Zij leren dan in de praktijk hoe zij op een veilige manier een boom om moeten hakken en met het materiaal om moeten gaan. Dit gebeurt in zowel praktijk als in theorie. Voor het winterkamp vragen wij een kleine bijdrage in de kosten.

Een maal per twee jaar wordt er in de herfstvakantie een kamp georganiseerd voor het behalen van meerdere insignes. Dit betreft de volgende insignes; Bush, Adventure en Trail. Mogelijkheid om aan dit kamp deel te nemen is er voor Verkenners, Padvindsters en Sherows.

.

Compleet uniform

Wanneer je volledig bent geïnstalleerd bij je speltak hoor je ook altijd in uniform naar de troepdagen te komen. Op de afbeelding hiernaast staat beschreven waar een compleet uniform uit bestaat.

Een spijkerbroek kan bestaan uit een korte of lange broek. Wat het beste het weer schikt.

Tevens is het groene DvTshirt met een spijkerbroek ook een volledig uniform op warme dagen. Een DvT shirt kun je via een staflid kopen op de blokhut.

Nieuwsbrieven

Januari 2022
April 2022
Juli 2022
Oktober 2022

dick van toor - ontstaansgeschiedenis